top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraSebastian Murglin

Kredyt na zakup i wykończenie nieruchomości.


Coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów cieszą się nieruchomości z rynku pierwotnego. Deweloperzy prześcigają się w ofertach sprzedaży proponując coraz ciekawsze koncepcje mieszkań oraz domów. Nowe budownictwo zazwyczaj nadaje świeżości otoczeniu w danej lokalizacji, a nabywcom komfort oraz większe możliwości zagospodarowania posiadanej powierzchni. Zakup lokalu w stanie deweloperskim wiąże się niestety również z wykończeniem własnego „M” od podstaw, przez co koszt nabycia nieruchomości zwiększa się proporcjonalnie do oczekiwanego standardu wykończenia.


Nabycie mieszkania lub domu na rynku wtórnym również wiąże się z wydatkiem na aranżacje spełniające oczekiwania nowego właściciela. Podczas zakupu lokalu z drugiej ręki w nowszym budownictwie warto dysponować środkami przynajmniej na jego odświeżenie, natomiast starsze nieruchomości mogą wymagać od nabywcy generalnego remontu lokalu.


Kredyt na wykończenie lub remont.

Wnioskując o kredyt na zakup domu lub mieszkania można rozważyć zwiększenie wnioskowanej kwoty kredytu o środki na prace wykończeniowe danego lokalu. O nabycie oraz wykończenie nieruchomości można zawnioskować w ramach jednego wniosku kredytowego precyzując jednocześnie podział kwot na poszczególne cele. Bank dokonuje analizy wszystkich celów kredytu podczas jednego procesu, co oznacza, że finalna decyzja oraz umowa kredytowa będą uwzględniały każde źródło przedsięwzięcia.

Dla przykładu: wnioskując o zakup lokalu o wartości 300.000zł wraz z kwotą na jego wykończenie w wysokości 100.000zł, globalny koszt inwestycji wyniesie 400.000zł. W takim przypadku bank będzie oczekiwał, że wnioskodawca będzie posiadał minimum 40.000zł środków własnych. Uwzględniając dane z powyższego przykładu potencjalny klient zawnioskuje o 260.000zł kredytu na zakup nieruchomości oraz o 100.000zł na jej wykończenie, natomiast całkowita kwota kredytu wynosiła będzie 360.000zł.


Na co zwrócić uwagę decydując się na kredyt przeznaczony na wykończenie lub remont nieruchomości.

Wykończenie nieruchomości to proces oparty o wiele nieprzewidzianych zdarzeń, dlatego na etapie sporządzania planu prac wykończeniowych należy skrupulatnie przeliczyć, czy wnioskowane środki wystarczą nam do zakończenia planowanej inwestycji. Integralną część wniosku kredytowego stanowi kosztorys przedstawiający instytucji finansowej zakres prac, ceny materiałów oraz fachowców, jak również termin w jakim zakończymy prace wykończeniowe.


Podczas sporządzania kosztorysu, należy wziąć pod uwagę procedurę banku, w którym aktualnie wnioskujemy o kredyt. Zazwyczaj minimalną możliwą do uzyskania kwotą jest 500zł za każdy metr kwadratowy, natomiast górny limit uzależniony jest od wielu innych czynników: między innymi od wyceny przyszłej wartości lokalu, cen nieruchomości w okolicy, jak również oceny banku co do kwestii ewentualnego przeszacowania kosztów wykończenia. Przyjmuje się, że górna granica to 1.500 zł, a w niektórych przypadkach 2.000 zł za metr kwadratowy powierzchni danej nieruchomości.

W zależności od banku oraz wysokości kwoty niezbędnej na wykończenie, bank może wypłacić kredyt w jednej lub kilku transzach. Wypłata każdej kolejnej transzy uzależniona będzie od rozliczenia tej poprzednio wypłaconej. Należy pamiętać, że bank wypłacając kredyt na konkretny cel zastrzega w umowie kredytowej prawo do rozliczenia kredytobiorcy z wypłaconych pieniędzy. Zazwyczaj kredytodawca dokonuje kontroli na podstawie przedstawionych przez kredytobiorcę aktualnych zdjęć nieruchomości dokumentujących postęp prac, rzadziej faktur za materiały i usługi, natomiast w bardziej restrykcyjnych bankach kontroli dokonuje inspektor banku.

Zgodnie z procedurami banków środki otrzymane na wykończenie lokalu powinny być przeznaczone stricte na elementy na stałe związane z nieruchomością, co oznacza, że wyposażenie (np. meble, sprzęt RTV itp.) należałoby sfinansować bezpośrednio ze środków własnych. Wyjątek stanowi np. stała zabudowa kuchni, którą możemy nabyć ze środków kredytowych wraz z zabudowanym sprzętem AGD.

Czas na realizację wykończenia lub remontu nieruchomości, który deklarujemy bankowi, jest szczególnie ważnym ogniwem całego procesu. Poszukiwanie ekipy remontowej, produkcja niektórych elementów lub oczekiwanie na zamówione materiały może znacznie wydłużyć pierwotnie deklarowany czas realizacji inwestycji. Warto, aby podczas ustalania terminu zakończenia prac uwzględnić kilka dodatkowych dni na nieprzewidziane zdarzenia. W przypadku gdy zbliżamy się do ustalonej z bankiem daty finalizacji remontu i istnieje ryzyko opóźnień, warto poinformować o tym kredytodawcę i przesunąć termin rozliczenia. W przypadku większości banków przesunięcie terminu odbioru będzie wiązało się z płatnym aneksem do umowy kredytowej.

Jeśli pierwotnie wnioskowana kwota na remont lub wykończenie okazała się być zbyt duża, zaoszczędzone środki możemy zwrócić do banku, który na nowo przeliczy wartość kapitału pozostałego do spłaty zmniejszając tym samym finalną ratę kredytu. Jeśli przewidujemy taki scenariusz, warto wybrać bank, który umożliwia nadpłatę kredytu bez dodatkowych opłat.28 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page